Tvá naděje

Ve světě plném korupce, strachu, beznaděje, nemocí, bolesti a válek existuje úžasná naděje. Naděje na pokoj, odpočinutí, hezké vztahy a především naděje na věčný život plný radosti. Naděje pro bohaté a vlivné i pro chudé a zapomenuté.
Tou nadějí je Ježíš!

Videopozvánka

Seznam a Archiv přednášek

1. Ježíš – naděje nejen pro Evropu  (VIDEO)
2.600 let staré proroctví.
2. Konec nebo nový začátek?   (VIDEO)
Ježíš se vrátí.
3. Ježíšův návrat   (VIDEO)
Nebudeš sveden?
4. Ježíš – Stvořitel   (VIDEO)
Z bakterie bakteriolog?
5. Písmo svědčí o Ježíši   (VIDEO)
Bible a archeologie.
6. Kdo je odpovědný za zlo, když ne Bůh?   (VIDEO)
Na jaké straně stojíš Ty?
7. Ježíš – Tvá naděje   (VIDEO)
Co o tom víš Ty?
8. Ježíš mění životy   (VIDEO)
Jak změnil život řečníka?
9. Nabídka života   (VIDEO)
Preferuješ život?
10. Setkání s Ježíšem v soudní síni   (VIDEO)
Radost nebo strach?
11. Ježíš a desatero   (VIDEO)
Omezení nebo svoboda?
12. Ježíšův dar z ráje   (VIDEO)
Víš něco o sobotě?
13. Člověk mění Boží zákon  (VIDEO)
Je to správně?
14. Pravda a lež o nesmrtelné duši   (VIDEO)
Zajímá Tě to?
15. Triky nepřítele Boha i člověka  (VIDEO)
Jsou nebezpečné i pro Tebe?
16. Rady pro zdraví od Ježíše  (VIDEO)
Je Tvé zdraví důležité?
17. Ježíš byl pokřtěn  (VIDEO)
Jak se rozhodneš Ty?
18. Ježíš a falešní učitelé   (VIDEO)
Komu nasloucháš Ty?
19. Boží pečeť nebo znamení ďábla  (VIDEO)
Co Ti bude více slušet?
20. Ježíšovo investiční doporučení   (VIDEO)
Jaká je Boží matematika?
21. Ježíš a nádherná pravda  (VIDEO)
Myslíš si, že ji najdeš bez námahy?
22. Prorocká naděje pro každý čas  (VIDEO)
Víš, jak poznáš pravého proroka?
23. Ježíš – hlava církve  (VIDEO)
Slyšel jsi, proč je tolik církví?
24. Posledních sedm ran  (VIDEO)
Trefí Tě všechny anebo žádná?
25. Ježíš ukončí dějiny zla   (VIDEO)
I s Tebou?
26. Ježíš a nové bydlení bez hypotéky   (VIDEO)
Zajímá Tě to?

Přednášející

Radim Passer

Radim Passer

Radim Passer je známý český developer. Jeho společnost PASSERINVEST GROUP, a.s. je tvůrcem administrativního komplexu BB Centrum. Tento nejrozsáhlejší byznys park v Česku se stal sídlem společností jako například Microsoft, O2 Czech Republic, ČEZ, HP, GE, UniCredit a další.

Je rovněž zakladatelem křesťanského sdružení Maranatha, které má za cíl šíření úžasné naděje na věčný život v Ježíši Kristu a seznamování lidí s Boží láskou. Je autorem knih, které jsou poutavým vyprávěním o pozoruhodné životní cestě plné nečekaných událostí, odhodlání a víry. Více o knihách naleznete zde.

Po ztrátě svého prvorozeného syna v roce 1998 uvěřil Radim Passer v Ježíše Krista a podobně jako miliony jiných lidí jej vírou přijal za svého Spasitele.

„][/parallax_section]

Kontakt

Přednášky byly natočeny na podzim roku 2014 ve společenkém centru Bethany Praha.

Křesťanské SPOLEČENSKÉ CENTRUM BETHANY je výsledkem známé skutečnosti, že člověk je komplexní bytost – tělesná, duševní a také duchovní. Co to znamená? My všichni potřebujeme vedle uspokojování fyzických potřeb rovněž společenství přátel, možnost komunikovat, sdělovat si své poznatky a zkušenosti. Vzájemnou komunikací si tříbíme vlastní názory. Ve vzájemném rozhovoru poznáváme lépe toho druhého a také sebe. Pro svůj osobní růst potřebujeme stále nové informace a novou duchovní inspiraci. Ta slouží k našemu vzdělání a rozvoji naší osobnosti.

Duchovní ideály nepocházejí z hmoty, ale zase jen z duchovní bytosti. Tou největší inspirací je pro křesťanskou společnost zjevení zakotvené v Bibli. Inspirace dávných proroků, evangelistů a apoštolů obsahuje různé důrazy osvětlující stále platnou pravdu o světě, člověku a životě vůbec.

Zosobnění pravdy nacházíme v osobnosti Ježíše Krista. Věříme, že duchovní vliv Boha Stvořitele působí na každého člověka, a proto se může každý člověk se seslaným poselstvím setkat. Každý z nás může denně prožívat sílu duchovního rozměru.

Více o Společenském centru Bethany najdete na www.spolecenskecentrum.cz


Sbor Církve adventistů sedmého dne Bethany

Za Brumlovkou 4
140 00 Praha 4

Pavel Šimek
pastor

e-mail: p.simek@volny.cz
tel.: +420 731 113 252

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete napsat svůj názor, připomínku či dotaz.

Mapa