•    

Tvá naděje

Ve světě plném korupce, strachu, beznaděje, nemocí, bolesti a válek existuje úžasná naděje. Naděje na pokoj, odpočinutí, hezké vztahy a především naděje na věčný život plný radosti.  Naděje pro bohaté a vlivné i pro chudé a zapomenuté.

Tou nadějí je Ježíš!

Videopozvánka

 

Studium Bible

Zveme vás na pravidelná studia Bible, která se konají ve Společenském centru Bethany vždy

v pondělí až pátek od 8.30 – 9.00 hodin.

 

 

Individuální studium je možné po domluvě s pastorem Pavlem Šimkem – tel.: 731 113 252

„][/parallax_section]

Seznam přednášek v roce 2018

 

Neděle 4. 11. 18:30 (Ne)jednotná Evropa? Fascinující staré proroctví.
Pondělí  5. 11. 18:30 Ježíš a vyvrcholení našich dějin. Kdy?
Pondělí  5. 11. 19:30 Ježíšův příchod a náboženské svody.
Úterý  6. 11. 18:30 Jsme tu náhodou, či záměrně?
Úterý  6. 11. 19:30  Bible a její důvěryhodnost.
Středa  7. 11. 18:30 Původ zla odhalen! Klíč k porozumění nespravedlností.
Středa  7. 11. 19:30  Ježíšovo definitivní vítězství.
Čtvrtek  8. 11. 18:30 Pozvánka k věčnosti. Boží dar nebo naše zásluhy? 
Čtvrtek  8. 11. 19:30  Předvolání k Božímu soudu.
Neděle  11. 11. 18:30 Desatero – klíč ke svobodě.
Neděle  11. 11. 19:30  Boží katedrála v čase, překvapení pro mnohé. 
Pondělí  12. 11. 18:30 Změnil člověk svévolně desatero?
Pondělí  12. 11. 19:30  Co se děje po smrti? 
Úterý  13. 11. 18:30 Nepřítel Boha i člověka odhalen!
Úterý  13. 11. 19:30  Může být náboženství falešné?
Středa  14. 11. 18:30 Ježíš a pravda. 
Středa  14. 11. 19:30  Jednoduché principy ke zdravému životu.
Čtvrtek  15. 11. 18:30 Životní příběh Radima Passera.
Neděle  18. 11. 18:30 Smlouva člověka s Bohem.
Pondělí  19. 11. 18:30 Bůh jako finanční partner.
Pondělí  19. 11. 19:30 Lze rozeznat pravého proroka od falešných?
Úterý  20. 11. 18:30 Proč je tolik církví?
Úterý  20. 11. 19:30  Vatikán včera, dnes a zítra.
Středa  21. 11. 18:30 Role USA v biblickém proroctví.
Středa  21. 11. 19:30  Sedm posledních ran.
Čtvrtek  22. 11. 18:30  Ukončení dějin zla.
Čtvrtek  22. 11. 19:30  Nejlepší development v dějinách  vesmíru.

 

Přednášející

Radim Passer

Radim Passer

Radim Passer je známý český developer. Jeho společnost PASSERINVEST GROUP, a.s. je tvůrcem administrativního komplexu BB Centrum. Tento nejrozsáhlejší byznys park v Česku se stal sídlem společností jako například Microsoft, O2 Czech Republic, ČEZ, HP, GE, UniCredit a další.

Je rovněž zakladatelem křesťanské organizace Maranatha z.s., která má za cíl šíření úžasné naděje na věčný život v Ježíši Kristu a seznamování lidí s Boží láskou. Je autorem knih, které jsou poutavým vyprávěním o pozoruhodné životní cestě plné nečekaných událostí, odhodlání a víry. Více o knihách naleznete zde.

Po ztrátě svého prvorozeného syna v roce 1998 uvěřil Radim Passer v Ježíše Krista a podobně jako miliony jiných lidí jej vírou přijal za svého Spasitele.

„][/parallax_section]

Místo konání

Společenské centrum – Bethany

Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Dopravní spojení:

  • MHD:
    Metro C Budějovická a dále autobusem č. 118, 124, 170, BB1 na zastávku Delta. Budova Společenského centra se nachází za budovou Delta.
  • Autem:
    GPS souřadnice: 50.047088″N, 14.458136″E

Kontakt

Křesťanské SPOLEČENSKÉ CENTRUM BETHANY je výsledkem známé skutečnosti, že člověk je komplexní bytost – tělesná, duševní a také duchovní.
Co to znamená? My všichni potřebujeme vedle uspokojování fyzických potřeb rovněž společenství přátel, možnost komunikovat, sdělovat si své poznatky
a zkušenosti. Vzájemnou komunikací si tříbíme vlastní názory. Ve vzájemném rozhovoru poznáváme lépe toho druhého a také sebe. Pro svůj osobní růst potřebujeme stále nové informace a novou duchovní inspiraci. Ta slouží k našemu vzdělání a rozvoji naší osobnosti.

Duchovní ideály nepocházejí z hmoty, ale zase jen z duchovní bytosti. Tou největší inspirací je pro křesťanskou společnost zjevení zakotvené v Bibli.
Inspirace dávných proroků, evangelistů a apoštolů obsahuje různé důrazy osvětlující stále platnou pravdu o světě, člověku a životě vůbec.

Zosobnění pravdy nacházíme v osobnosti Ježíše Krista. Věříme, že duchovní vliv Boha Stvořitele působí na každého člověka, a proto se může každý člověk
se seslaným poselstvím setkat. Každý z nás může denně prožívat sílu duchovního rozměru.

Více o Společenském centru Bethany najdete na www.spolecenskecentrum.cz


Sbor Církve adventistů sedmého dne Bethany

Za Brumlovkou 4
140 00 Praha 4
GPS souřadnice: 50.047088″N, 14.458136″E

Pavel Šimek
pastor

e-mail: p.simek@volny.cz
tel.: +420 731 113 252

Ve spolupráci s Maranatha z.s. www.maranatha.cz

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete napsat svůj názor, připomínku či dotaz.

Mapa