•    

Přednášející

 

Radim Passer

Radim Passer je známý český developer. Jeho společnost PASSERINVEST GROUP, a.s. je tvůrcem administrativního komplexu BB Centrum. Tento nejrozsáhlejší byznys park v Česku se stal sídlem společností jako například Microsoft, O2 Czech Republic, ČEZ, HP, GE, UniCredit a další.

Je rovněž zakladatelem křesťanské organizace Maranatha z.s., která má za cíl šíření úžasné naděje na věčný život v Ježíši Kristu a seznamování lidí s Boží láskou.  Je autorem knih, které jsou poutavým vyprávěním o pozoruhodné životní cestě plné nečekaných událostí, odhodlání a víry. Více o knihách naleznete zde.

Po ztrátě svého prvorozeného syna v roce 1998 uvěřil Radim Passer v Ježíše Krista a podobně jako miliony jiných lidí jej vírou přijal za svého Spasitele.

 

                                                                                  Videopozvánka na přednášky 2019

 

 

 

Přednášky Štětkovice

Datum konání: 30. 6. – 13. 7. 2019 

Místo konání: Park Drama věků, 264 01 Štětkovice 

 

Přednášky – velký stan
Program pro děti – malý stan

Neděle 30. 6. 18:00 Životní příběh Radima Passera.
Pondělí 1. 7. 18:00 (Ne)jednotná Evropa? Fascinující staré proroctví.
Pondělí 1. 7. 19:00 Ježíš a vyvrcholení našich dějin. Kdy?
Úterý 2. 7. 18:00 Ježíšův příchod a náboženské svody.
Úterý 2. 7. 19:00 Jsme tu náhodou, či záměrně?
Středa 3. 7. 18:00 Bible a její důvěryhodnost.
Středa 3. 7. 19:00 Původ zla odhalen! Klíč k porozumění nespravedlností.
Čtvrtek 4. 7. 18:00 Ježíšovo definitivní vítězství.
Čtvrtek 4. 7. 19:00 Pozvánka k věčnosti. Boží dar nebo naše zásluhy? 
Pátek 5. 7.  18:00 Předvolání k Božímu soudu.
Pátek 5. 7. 19:00 Desatero – klíč ke svobodě.
Sobota 6. 7. 18:00 Boží katedrála v čase, překvapení pro mnohé. 
Sobota 6. 7. 19:00 Změnil člověk svévolně desatero?
Neděle 7. 7. 18:00 Co se děje po smrti? 
Neděle 7. 7. 19:00 Nepřítel Boha i člověka odhalen!
Pondělí 8. 7. 18:00 Může být náboženství falešné?
Pondělí 8. 7. 19:00 Ježíš a pravda. 
Úterý 9. 7. 18:00 Jednoduché principy ke zdravému životu.
Úterý 9. 7. 19:00 Smlouva člověka s Bohem.
Středa 10. 7. 18:00 Bůh jako finanční partner.
Středa 10. 7. 19:00 Lze rozeznat pravého proroka od falešných?
Čtvrtek 11. 7. 18:00 Proč je tolik církví?
Čtvrtek 11. 7. 19:00 Vatikán včera, dnes a zítra.
Pátek 12. 7. 18:00 Role USA v biblickém proroctví.
Pátek 12. 7. 19:00 Sedm posledních ran.
Sobota 13. 7. 18:00 Ukončení dějin zla.
Sobota 13. 7. 19:00 Nejlepší development v dějinách vesmíru.

 

 

 

 

Program pro děti

Souběžně s konanými přednáškami ve velkém stanu bude každý den probíhat interaktivní anglický program pro děti ve vedlejším malém stanu.

Lektorem je rodilý mluvčí Eric.


Přednášky Kobylisy

Datum konání: 20. 10. – 7. 11. 2019

Místo konání: Společenské centrum NADĚJE, Čumpelíkova 1768/8, 182 00 Praha 8-Kobylisy

Veškeré bližší informace o obsahu a termínu přednášek budou včas doplněny.

Videa

 

Videozáznamy z minulých let

 

Videozáznamy ke všem 27 přednáškám byly pořízeny na přednáškách v minulých letech.


I letos se však můžete těšit na přednášky na živo, které se uskuteční rovnou na 2 místech: 
v Parku Drama věků ve Štětkovicích a Společenském centru NADĚJE v Kobylisích. 

 

1. (Ne)jednotná Evropa? Fascinující staré proroctví.
VIDEO
2. Ježíš a vyvrcholení našich dějin. Kdy? VIDEO
3. Ježíšův příchod a náboženské svody.
VIDEO
4. Jsme tu náhodou, či záměrně? VIDEO
5. Bible a její důvěryhodnost. VIDEO
6. Původ zla odhalen! Klíč k porozumění nespravedlností. VIDEO
7.  Ježíšovo definitivní vítězství. VIDEO
8. Pozvánka k věčnosti. Boží dar nebo naše zásluhy?  VIDEO
 9. Předvolání k Božímu soudu.
VIDEO
10. Desatero – klíč ke svobodě.
VIDEO
11. Boží katedrála v čase, překvapení pro mnohé.  VIDEO
12. Změnil člověk svévolně desatero? VIDEO
13. Co se děje po smrti?  VIDEO

 

 

14. Nepřítel Boha i člověka odhalen!
VIDEO
15.  Může být náboženství falešné?
VIDEO
16. Ježíš a pravda.  VIDEO
17. Jednoduché principy ke zdravému životu.
VIDEO
18. Smlouva člověka s Bohem.
VIDEO
19. Životní příběh Radima Passera. VIDEO
20. Bůh jako finanční partner.
VIDEO
21. Lze rozeznat pravého proroka od falešných?
VIDEO
22. Proč je tolik církví? VIDEO
23.  Vatikán včera, dnes a zítra.
VIDEO
24. Role USA v biblickém proroctví.
VIDEO
25. Sedm posledních ran.
VIDEO
26. Ukončení dějin zla. VIDEO
27.  Nejlepší development v dějinách  vesmíru.
VIDEO

Kontakt

Věříme, že člověk je komplexní bytost – tělesná, duševní a také duchovní.
Co to znamená? My všichni potřebujeme vedle uspokojování fyzických potřeb rovněž společenství přátel, možnost komunikovat, sdělovat si své poznatky
a zkušenosti. Vzájemnou komunikací si tříbíme vlastní názory. Ve vzájemném rozhovoru poznáváme lépe toho druhého a také sebe. Pro svůj osobní růst potřebujeme stále nové informace a novou duchovní inspiraci. Ta slouží k našemu vzdělání a rozvoji naší osobnosti.

Duchovní ideály nepocházejí z hmoty, ale zase jen z duchovní bytosti. Tou největší inspirací je pro křesťanskou společnost zjevení zakotvené v Bibli.
Inspirace dávných proroků, evangelistů a apoštolů obsahuje různé důrazy osvětlující stále platnou pravdu o světě, člověku a životě vůbec.

Zosobnění pravdy nacházíme v osobnosti Ježíše Krista. Věříme, že duchovní vliv Boha Stvořitele působí na každého člověka, a proto se může každý člověk
se seslaným poselstvím setkat. Každý z nás může denně prožívat sílu duchovního rozměru.

 

 

Pořadatelé přednášek jsou sbory CASD v Sedlčanech a Kobylisích ve spolupráci s křesťanskou organizací Maranatha z.s. www.maranatha.cz


Sbor Církve adventistů sedmého dne ve Štětkovicích
Štětkovice 79
264 01  Sedlčany

Pavel Smolka
pastor
e-mail: pavel.smolka@post.cz

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Sedlčanech
Komenského náměstí 70
(budova bývalé služebny ČEZu)
264 01 Sedlčany

Pavel Smolka
pastor
e-mail: pavel.smolka@post.cz

Ukrajinský sbor Církve adventistů sedmého dne NADĚJE
Čumpelíkova 1768/8
182 00 Praha 8-Kobylisy

Andriy Shamray
pastor

Sbor Církve adventistů sedmého dne Bethany
Za Brumlovkou 4
140 00 Praha 4

Pavel Šimek
pastor
e-mail: p.simek@volny.cz
tel.: +420 731 113 252

 

 

 

 

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete napsat svůj názor, připomínku či dotaz. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, které nebudou sděleny žádné třetí osobě a budou využity pouze pro vyřešení Vašeho dotazu.