•    

Tvá naděje

Ve světě plném korupce, strachu, beznaděje, nemocí, bolesti a válek existuje úžasná naděje. Naděje na pokoj, odpočinutí, hezké vztahy a především naděje na věčný život plný radosti.  Naděje pro bohaté a vlivné i pro chudé a zapomenuté.

Tou nadějí je Ježíš!

Videopozvánka

www.watchesvip.co.uk

Studium Bible

Zveme vás na pravidelná studia Bible, která se konají ve Společenském centru Bethany vždy v následujících dnech:

 

ÚTERÝ v 18 hodin

STŘEDA v 9:30 hodin

STŘEDA v 18 hodin
Individuální studium je možné po domluvě s pastorem Pavlem Šimkem – tel.: 731 113 252

https://www.tvanadeje.cz/shop

„][/parallax_section]

Záznamy přednášek

 

Neděle 16. 10. 2016 (Ne)jednotná Evropa? Fascinující staré proroctví. -VIDEO-
Pondělí  17. 10. 2016 Ježíš a vyvrcholení našich dějin. Kdy?
-VIDEO-
Pondělí  17. 10. 2016 Ježíšův příchod a náboženské svody.
-VIDEO-  
Úterý  18. 10. 2016 Jsme tu náhodou, či záměrně?
-VIDEO-
Úterý  18. 10. 2016 Bible a její důvěryhodnost. -VIDEO-
Středa  19. 10. 2016 Původ zla odhalen! Klíč k porozumění nespravedlností. -VIDEO-
Středa  19. 10. 2016 Ježíšovo definitivní vítězství.
-VIDEO-
Čtvrtek  20. 10. 2016 Pozvánka k věčnosti. Boží dar nebo naše zásluhy? -VIDEO-
Čtvrtek  20. 10. 2016 Jednoduché principy ke zdravému životu. -VIDEO-
Neděle  23. 10. 2016 Předvolání k Božímu soudu. -VIDEO-
Neděle  23. 10. 2016 Desatero – klíč ke svobodě. -VIDEO-
Pondělí  24. 10. 2016 Boží katedrála v čase, překvapení pro mnohé. -VIDEO-
Pondělí  24. 10. 2016 Změnil člověk svévolně desatero?
-VIDEO-
Úterý  25. 10. 2016 Co se děje po smrti? -VIDEO-
Úterý  25. 10. 2016 Nepřítel Boha i člověka odhalen!
-VIDEO-
Středa  26. 10. 2016 Může být náboženství falešné?
-VIDEO-
Středa  26. 10. 2016 Ježíš a pravda. -VIDEO-
Čtvrtek  27. 10. 2016 Životní příběh Radima Passera.
-VIDEO-
Neděle  30. 10. 2016 Bůh jako finanční partner.
-VIDEO-
Neděle  30. 10. 2016 Smlouva člověka s Bohem.
-VIDEO-
Pondělí  31. 10. 2016 Lze rozeznat pravého proroka od falešných? -VIDEO-
Pondělí  31. 10. 2016 Proč je tolik církví? -VIDEO-
Úterý  1. 11. 2016 Vatikán včera, dnes a zítra.
-VIDEO-
Úterý  1. 11. 2016 Role USA v biblickém proroctví.
-VIDEO-
Středa  2. 11. 2016 Sedm posledních ran. -VIDEO-
Středa  2. 11. 2016 Ukončení dějin zla. -VIDEO-
Čtvrtek  3. 11. 2016  Nejlepší development v dějinách  vesmíru. -VIDEO-

 

Přednášející

Radim Passer

Radim Passer

Radim Passer je známý český developer. Jeho společnost PASSERINVEST GROUP, a.s. je tvůrcem administrativního komplexu BB Centrum. Tento nejrozsáhlejší byznys park v Česku se stal sídlem společností jako například Microsoft, O2 Czech Republic, ČEZ, HP, GE, UniCredit a další.

Je rovněž zakladatelem křesťanské organizace Maranatha z.s., která má za cíl šíření úžasné naděje na věčný život v Ježíši Kristu a seznamování lidí s Boží láskou. Je autorem knih, které jsou poutavým vyprávěním o pozoruhodné životní cestě plné nečekaných událostí, odhodlání a víry. Více o knihách naleznete zde.

Po ztrátě svého prvorozeného syna v roce 1998 uvěřil Radim Passer v Ježíše Krista a podobně jako miliony jiných lidí jej vírou přijal za svého Spasitele.

„][/parallax_section]

Místo konání

Společenské centrum – Bethany

Za Brumlovkou 4
140 00 Praha 4

Dopravní spojení:

  • MHD:
    Metro C Budějovická a dále autobusem č. 118, 124, 170, BB1 na zastávku Brumlovka. Budova Společenského centra se nachází za budovou Delta.
  • Autem:
    GPS souřadnice: 50.047088″N, 14.458136″E

Kontakt

Křesťanské SPOLEČENSKÉ CENTRUM BETHANY je výsledkem známé skutečnosti, že člověk je komplexní bytost – tělesná, duševní a také duchovní.
Co to znamená? My všichni potřebujeme vedle uspokojování fyzických potřeb rovněž společenství přátel, možnost komunikovat, sdělovat si své poznatky
a zkušenosti. Vzájemnou komunikací si tříbíme vlastní názory. Ve vzájemném rozhovoru poznáváme lépe toho druhého a také sebe. Pro svůj osobní růst potřebujeme stále nové informace a novou duchovní inspiraci. Ta slouží k našemu vzdělání a rozvoji naší osobnosti.

Duchovní ideály nepocházejí z hmoty, ale zase jen z duchovní bytosti. Tou největší inspirací je pro křesťanskou společnost zjevení zakotvené v Bibli.
Inspirace dávných proroků, evangelistů a apoštolů obsahuje různé důrazy osvětlující stále platnou pravdu o světě, člověku a životě vůbec.

Zosobnění pravdy nacházíme v osobnosti Ježíše Krista. Věříme, že duchovní vliv Boha Stvořitele působí na každého člověka, a proto se může každý člověk
se seslaným poselstvím setkat. Každý z nás může denně prožívat sílu duchovního rozměru.

Více o Společenském centru Bethany najdete na www.spolecenskecentrum.cz


Sbor Církve adventistů sedmého dne Bethany

Za Brumlovkou 4
140 00 Praha 4
GPS souřadnice: 50.047088″N, 14.458136″E

Pavel Šimek
pastor

e-mail: p.simek@volny.cz
tel.: +420 731 113 252

Ve spolupráci s Maranatha z.s.

www.orologirepliche.it
www.maranatha.cz

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete napsat svůj názor, připomínku či dotaz.

Mapa