•    

Seznam přednášek v roce 2018

 

Neděle 4. 11. 18:30 (Ne)jednotná Evropa? Fascinující staré proroctví.
VIDEO
Pondělí  5. 11. 18:30 Ježíš a vyvrcholení našich dějin. Kdy? VIDEO
Pondělí  5. 11. 19:30 Ježíšův příchod a náboženské svody.
VIDEO
Úterý  6. 11. 18:30 Jsme tu náhodou, či záměrně? VIDEO
Úterý  6. 11. 19:30  Bible a její důvěryhodnost. VIDEO
Středa  7. 11. 18:30 Původ zla odhalen! Klíč k porozumění nespravedlností. VIDEO
Středa  7. 11. 19:30  Ježíšovo definitivní vítězství. VIDEO
Čtvrtek  8. 11. 18:30 Pozvánka k věčnosti. Boží dar nebo naše zásluhy?  VIDEO 
Čtvrtek  8. 11.  19:30  Předvolání k Božímu soudu.
VIDEO 
Neděle  11. 11. 18:30 Desatero – klíč ke svobodě.
VIDEO 
Neděle  11. 11. 19:30  Boží katedrála v čase, překvapení pro mnohé.  VIDEO 
Pondělí  12. 11. 18:30 Změnil člověk svévolně desatero? VIDEO
Pondělí  12. 11. 19:30  Co se děje po smrti?  VIDEO
Úterý  13. 11. 18:30 Nepřítel Boha i člověka odhalen!
VIDEO
Úterý  13. 11. 19:30  Může být náboženství falešné?
VIDEO
Středa  14. 11. 18:30 Ježíš a pravda.  VIDEO
Středa  14. 11. 19:30  Jednoduché principy ke zdravému životu.
VIDEO
Čtvrtek  15. 11. 18:30 Smlouva člověka s Bohem.
VIDEO
Neděle  18. 11. 18:30 Životní příběh Radima Passera. VIDEO
Pondělí  19. 11. 18:30 Bůh jako finanční partner.
VIDEO
Pondělí  19. 11. 19:30 Lze rozeznat pravého proroka od falešných?
VIDEO
Úterý  20. 11. 18:30 Proč je tolik církví? VIDEO
Úterý  20. 11. 19:30  Vatikán včera, dnes a zítra.
VIDEO
Středa  21. 11. 18:30 Role USA v biblickém proroctví.
VIDEO
Středa  21. 11. 19:30  Sedm posledních ran.
VIDEO
Čtvrtek  22. 11. 18:30  Ukončení dějin zla. VIDEO
Čtvrtek  22. 11. 19:30  Nejlepší development v dějinách  vesmíru.
VIDEO

 

** Videozáznamy byly pořízeny v minulosti na podobné sérii přednášek.

Přednášející

Radim Passer

Radim Passer

Radim Passer je známý český developer. Jeho společnost PASSERINVEST GROUP, a.s. je tvůrcem administrativního komplexu BB Centrum. Tento nejrozsáhlejší byznys park v Česku se stal sídlem společností jako například Microsoft, O2 Czech Republic, ČEZ, HP, GE, UniCredit a další.

Je rovněž zakladatelem křesťanské organizace Maranatha z.s., která má za cíl šíření úžasné naděje na věčný život v Ježíši Kristu a seznamování lidí s Boží láskou. Je autorem knih, které jsou poutavým vyprávěním o pozoruhodné životní cestě plné nečekaných událostí, odhodlání a víry. Více o knihách naleznete zde.

Po ztrátě svého prvorozeného syna v roce 1998 uvěřil Radim Passer v Ježíše Krista a podobně jako miliony jiných lidí jej vírou přijal za svého Spasitele.

„][/parallax_section]

Místo konání

Společenské centrum – Bethany

Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Dopravní spojení:

  • MHD:
    Metro C Budějovická a dále autobusem č. 118, 124 nebo 170 na zastávku Brumlovka (budova Společenského centra se nachází za budovou Delta) nebo autobusem BB1 na zastávku Delta. 
  • Autem:
    GPS souřadnice: 50.047088″N, 14.458136″E

Kontakt

Křesťanské SPOLEČENSKÉ CENTRUM BETHANY je výsledkem známé skutečnosti, že člověk je komplexní bytost – tělesná, duševní a také duchovní.
Co to znamená? My všichni potřebujeme vedle uspokojování fyzických potřeb rovněž společenství přátel, možnost komunikovat, sdělovat si své poznatky
a zkušenosti. Vzájemnou komunikací si tříbíme vlastní názory. Ve vzájemném rozhovoru poznáváme lépe toho druhého a také sebe. Pro svůj osobní růst potřebujeme stále nové informace a novou duchovní inspiraci. Ta slouží k našemu vzdělání a rozvoji naší osobnosti.

Duchovní ideály nepocházejí z hmoty, ale zase jen z duchovní bytosti. Tou největší inspirací je pro křesťanskou společnost zjevení zakotvené v Bibli.
Inspirace dávných proroků, evangelistů a apoštolů obsahuje různé důrazy osvětlující stále platnou pravdu o světě, člověku a životě vůbec.

Zosobnění pravdy nacházíme v osobnosti Ježíše Krista. Věříme, že duchovní vliv Boha Stvořitele působí na každého člověka, a proto se může každý člověk
se seslaným poselstvím setkat. Každý z nás může denně prožívat sílu duchovního rozměru.

Více o Společenském centru Bethany najdete na www.spolecenskecentrum.cz


Sbor Církve adventistů sedmého dne Bethany

Za Brumlovkou 4
140 00 Praha 4
GPS souřadnice: 50.047088″N, 14.458136″E

Pavel Šimek
pastor

e-mail: p.simek@volny.cz
tel.: +420 731 113 252

Ve spolupráci s Maranatha z.s. www.maranatha.cz

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete napsat svůj názor, připomínku či dotaz.