Kontakt

Křesťanské SPOLEČENSKÉ CENTRUM BETHANY je výsledkem známé skutečnosti, že člověk je komplexní bytost – tělesná, duševní a také duchovní.
Co to znamená? My všichni potřebujeme vedle uspokojování fyzických potřeb rovněž společenství přátel, možnost komunikovat, sdělovat si své poznatky
a zkušenosti. Vzájemnou komunikací si tříbíme vlastní názory. Ve vzájemném rozhovoru poznáváme lépe toho druhého a také sebe. Pro svůj osobní růst potřebujeme stále nové informace a novou duchovní inspiraci. Ta slouží k našemu vzdělání a rozvoji naší osobnosti.

Duchovní ideály nepocházejí z hmoty, ale zase jen z duchovní bytosti. Tou největší inspirací je pro křesťanskou společnost zjevení zakotvené v Bibli.
Inspirace dávných proroků, evangelistů a apoštolů obsahuje různé důrazy osvětlující stále platnou pravdu o světě, člověku a životě vůbec.

Zosobnění pravdy nacházíme v osobnosti Ježíše Krista. Věříme, že duchovní vliv Boha Stvořitele působí na každého člověka, a proto se může každý člověk
se seslaným poselstvím setkat. Každý z nás může denně prožívat sílu duchovního rozměru.

Více o Společenském centru Bethany najdete na www.spolecenskecentrum.cz


Sbor Církve adventistů sedmého dne Bethany

Za Brumlovkou 4
140 00 Praha 4
GPS souřadnice: 50.047088″N, 14.458136″E

Pavel Šimek
pastor

e-mail: p.simek@volny.cz
tel.: +420 731 113 252

Ve spolupráci s Maranatha z.s. www.maranatha.cz

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete napsat svůj názor, připomínku či dotaz.