Kontakt

Věříme, že člověk je komplexní bytost – tělesná, duševní a také duchovní.
Co to znamená? My všichni potřebujeme vedle uspokojování fyzických potřeb rovněž společenství přátel, možnost komunikovat, sdělovat si své poznatky
a zkušenosti. Vzájemnou komunikací si tříbíme vlastní názory. Ve vzájemném rozhovoru poznáváme lépe toho druhého a také sebe. Pro svůj osobní růst potřebujeme stále nové informace a novou duchovní inspiraci. Ta slouží k našemu vzdělání a rozvoji naší osobnosti.

Duchovní ideály nepocházejí z hmoty, ale zase jen z duchovní bytosti. Tou největší inspirací je pro křesťanskou společnost zjevení zakotvené v Bibli.
Inspirace dávných proroků, evangelistů a apoštolů obsahuje různé důrazy osvětlující stále platnou pravdu o světě, člověku a životě vůbec.

Zosobnění pravdy nacházíme v osobnosti Ježíše Krista. Věříme, že duchovní vliv Boha Stvořitele působí na každého člověka, a proto se může každý člověk
se seslaným poselstvím setkat. Každý z nás může denně prožívat sílu duchovního rozměru.

 

 

Pořadatelé přednášek jsou sbory CASD v Sedlčanech a Kobylisích ve spolupráci s křesťanskou organizací Maranatha z.s. www.maranatha.cz


Sbor Církve adventistů sedmého dne ve Štětkovicích
Štětkovice 79
264 01  Sedlčany

Pavel Smolka
pastor
e-mail: pavel.smolka@post.cz

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Sedlčanech
Komenského náměstí 70
(budova bývalé služebny ČEZu)
264 01 Sedlčany

Pavel Smolka
pastor
e-mail: pavel.smolka@post.cz

Ukrajinský sbor Církve adventistů sedmého dne NADĚJE
Čumpelíkova 1768/8
182 00 Praha 8-Kobylisy

Andriy Shamray
pastor

Sbor Církve adventistů sedmého dne Bethany
Za Brumlovkou 4
140 00 Praha 4

Pavel Šimek
pastor
e-mail: p.simek@volny.cz
tel.: +420 731 113 252

 

 

 

 

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete napsat svůj názor, připomínku či dotaz. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, které nebudou sděleny žádné třetí osobě a budou využity pouze pro vyřešení Vašeho dotazu.